Premium Fund S.A. przejmuje Mousetrap Games

Premium Fund S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, przejęła 100% udziałów w Mousetrap Games Sp. z o.o. Z kolei udziałowcy Mousetrap Games objęli większościowy pakiet akcji w Premium Fund S.A., a Prezesem Zarządu Spółki został Edward Mężyk.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Fund S.A. w dniu 17 marca 2020 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E na pokrycie, których wniesione zostały, jako wkład niepieniężny, wszystkie udziały w spółce Mousetrap Games Sp. z o.o.

Dzięki przejęciu większościowego pakietu akcji w Premium Fund przez wspólników Mousetrap Games spółka w ramach Grupy Kapitałowej rozpoczyna działalność w segmencie gier mobilnych. Po finalizacji transakcji nabycia udziałów MTG Spółka rozpocznie prace nad realizacją nowej strategii rozwoju.

W czasie NWZ powołano również nową Radę Nadzorczą w składzie: Tomasz Nietubyć, Tomasz Czechowski, Marcin Krok, Marcin Bużantowicz oraz Łukasz Łoziński. Na nowego Prezesa Zarządu Spółki wybrany został Edward Mężyk, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Mousetrap Games Sp. z o.o.

„Mousetrap Games staje się spółką zależną Premium Fund S.A., a dzięki swojej spółce-matce notowanej na giełdzie otwierają się przed nią zupełnie nowe możliwości i drogi rozwoju.” – mówi Edward Mężyk, CEO Mousetrap Games i Prezes Premium Fund S.A. „Od wielu miesięcy przy wsparciu udziałowców opracowywałem strategię rozwoju na najbliższe cztery lata, która w całości opiera się na analizie danych i współpracy z doświadczonymi partnerami.” – dodaje.

Premium Fund S.A. pierwotnie nazywała się Smoke Shop S.A. i powstała w 2010 r. w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Spółka prowadziła sieć salonów zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi oraz akcesoriami do palenia tytoniu. W grudniu 2010 r. Smoke Shop S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

W 2016 r. spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej część działalności operacyjnej i zmieniła nazwę na Exchange Invest S.A. W 2017 r. miała miejsce kolejna zmiana nazwy Spółki na Premium Fund S.A. W 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawili się nowi inwestorzy, a podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze zadecydowali o zmianie nazwy na Oxygen S.A. oraz zmianie siedziby na Kraków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *