Smoke Shop S.A. powstała w 2010 r. w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Spółka prowadziła sieć salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym: papierosami, produktami z grupy OTP (Other Tobacco Products – produkty tytoniowe inne niż papierosy) oraz akcesoriami do palenia tytoniu. W grudniu 2010 r. Smoke Shop S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

W 2016 r. Spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej część działalności operacyjnej polegającej na prowadzeniu sieci wyspecjalizowanych salonów pod marką Smoke Shop i zmieniła nazwę na Exchange Invest S.A. W 2017 r. miała miejsce kolejna zmiana nazwy Spółki na Premium Fund S.A.

W 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawili się nowi inwestorzy, a podczas ZWZA akcjonariusze zadecydowali o zmianie nazwy na Oxygen S.A. oraz zmianie siedziby na Kraków.