Oxygen S.A.

Skrócona nazwa w notowaniach – OXYGEN

Ticker: OXY

Kod ISIN: PLSMOKS00015

Sektor: Handel i usługi – pozostałe

Segment: NC Base