Premium Fund S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen S.A.)

Skrócona nazwa w notowaniach – PREMIUMF

Ticker: PMF

Kod ISIN: PLSMOKS00015

Sektor: Handel i usługi – pozostałe

Segment: NC Base