Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2020 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).
Załączniki:

PMF Ogłoszenie NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF projekty uchwał na NWZ 2020-03-17.pdf

PMF Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Proponowane zmiany Statutu Spółki NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ – 2020-03-17.pdf

PMF Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2020-03-17.pdf

 

=========================================================

Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 11:30 postanawiając, że kontynuacja niniejszego Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w lokalu nr 26 przy ulicy Grzegórzeckiej 67D (31-559 Kraków). Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia jest spowodowana trwającymi negocjacjami, w związku z czym obecnie nie mogą zostać podjęte uchwały jak w przewidzianym pierwotnie porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2019 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2019 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

PMF Ogłoszenie NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF projekty uchwał na NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2019-11-07.pdf

PMF zmiany statutu – 2019-11-07.pdf