Zarząd

Edward Mężyk – Prezes Zarządu Spółki (Formularz)

 

Rada Nadzorcza

Tomasz Nietubyć – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Tomasz Czechowski – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Jakub Niestrój – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Paweł Obara – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)