Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu Spółki (Formularz)

 

Rada Nadzorcza

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Monika Górska – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Artur Wolak – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Zbisław Lasek – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)