Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 7 maja 2020 roku,
– raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 6 sierpnia 2020 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 5 listopada 2020 roku,

Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 marca 2020 roku.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2019 roku.

Zarząd Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w związku z objęciem Spółki obowiązkiem sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, niniejszym przekazuje harmonogram przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 r.:
1. skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r. – w dniu 15 maja 2020 r.,
2. skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 r. – w dniu 6 sierpnia 2020 r.,
3. skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r. – w dniu 5 listopada 2020 r.