Akcjonariat na dzień 16.11.2020 Liczba Akcji % Akcji Liczba głosów % głosów na WZA
Radosław Wyszyński 3 000 000 5,70% 3 000 000 5,70%
January Ciszewski i JR Holding SA 4 429 522 8,42% 4 429 522 8,42%
Tomasz Nietubyć 6 011 316 11,43% 6 011 316 11,43%
CShark Sp. z o.o. 7 013 202 13,33% 7 013 202 13,33%
Tomasz Czechowski 10 358 480 19,69% 10 358 480 19,69%
Edward Mężyk 15 028 290 28,56% 15 028 290 28,56%
Pozostali 6 774 250 12,87% 6 774 250 12,87%
SUMA 52 615 060 100% 52 615 060 100%