Akcjonariat na dzień 16.04.2021 Liczba Akcji % Akcji Liczba głosów % głosów na WZA
Artur Górski 4 488 522 5,20% 4 488 522 5,20%
January Ciszewski i JR Holding SA 5 359 387 6,21% 5 359 387 6,21%
Tomasz Nietubyć 6 011 316 6,97% 6 011 316 6,97%
CShark Sp. z o.o. 7 013 202 8,13% 7 013 202 8,13%
The Knights of Unity 14 026 404 16,26% 14 026 404 16,26%
Tomasz Czechowski 17 371 682 20,14% 17 371 682 20,14%
Edward Mężyk 14 378 290 16,67% 14 378 290 16,67%
Pozostali 17 589 798 20,40% 17 589 798 20,40%
SUMA 86 238 601 100% 86 238 601 100%