lp. Akcjonariusz Liczba Akcji % Akcji Liczba głosów % głosów na WZA
1. Artur Górski 2 917 250 31,71 2 917 250 31,71
2. January Ciszewski 2 781 750 30,24 2 781 750 30,24
3. Pozostali Akcjonariusze 3 501 000 38,05 3 501 000 38,05
  Razem:  9 200 000 100,00 9 200 000 100,00