OXYGEN S.A.

O SPÓŁCE

Oxygen SA prowadzi działalność w zakresie produkcji i wydawania gier, skupiając się na zwiększaniu jakości oferowanej przez nie rozgrywki. W tym celu Spółka dostosowuje produkty do aktualnie panujących trendów i preferencji użytkowników.

Spółka zajmuje się również gromadzeniem i przeprowadzaniem analizy danych generowanych przez wydane gry – zarówno tych dotyczących rozgrywki, jak i odnoszących się do monetyzacji danego tytułu.

2020

15 WYDANYCH TYTUŁÓW

2021

17 WYDANYCH TYTUŁÓW

2022

20 WYDANYCH TYTUŁÓW

W tym celu Spółka założyła wydanie minimum 15 tytułów w roku 2020 (co udało się zrealizować), 17 tytułów w roku 2021 oraz 20 tytułów w roku 2022. Dodatkowo, celem Spółki w tym okresie będzie taki dobór gier przeznaczonych do wydania, aby w ramach założonych celów ilościowych, osiągnąć maksymalną różnorodność wydawanych tytułów, zarówno w zakresie kategorii, gatunku, jak i modeli monetyzacji tworzonych lub dystrybuowanych projektów.

Do usług, jakie świadczy Grupa Kapitałowa, należy również publishing. Publishing jest formą zwiększania statystyki ilościowej tytułów. Jest to element, który pozwala wydać więcej tytułów z mniejszym ryzykiem finansowym. Publishing jest szczególnie ważny w podmiotach pracujących w modelu FREEMIUM, gdyż posiadanie większej liczby tytułów daje większą ilość danych, na których można wnioskować jakie mechanizmy rynkowe się sprawdzają.

Głównym produktem Spółki Oxygen SA są gry mobilne na systemy takie jak Android i iOS. Spółka wydaje rocznie kilka tytułów gier, które zdobywają prestiżowe nagrody na rynku Europejskim.

Spółka Oxygen S.A. świadczy również usługi wewnątrz Grupy Kapitałowej, tj.:

  • finansowanie podmiotów jakie znajdują we współpracy ze Spółką,
  • udzielanie wsparcia finansowego podmiotom w Grupie Kapitałowej, jak również usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Historia Oxygen

2020

W marcu 2020 r. sfinalizowano rozmowy dotyczące przejęcia spółki Mousetrap Games sp. z o.o. oraz przeniesiono siedzibę Oxygen SA do Wrocławia. Od 17.03.2020 Oxygen SA jest w 100% właścicielem spółki gamingowej Mousetrap Games. Zmienił się wówczas Zarząd spółki oraz Rada Nadzorcza. W maju 2020 nabyto kolejną spółkę gamingową, Glass Canonn Games sp. z o.o., natomiast we wrześniu 2020 ogłoszono 5-letnią strategię Oxygen SA, która potwierdza skupienie się Grupy Kapitałowej na rynku gamingu. W listopadzie 2020 potwierdzono realizację pierwszego etapu strategii spółki.

2019

W 2019 roku rozpoczęto rozmowy dotyczące przejęcia udziałów pierwszej spółki gamingowej mającej wejść w skład Grupy Kapitałowej Premium Fund S.A. W listopadzie 2019 r. została podjęta decyzja o zmianie nazwy Spółki na Oxygen SA.

2017

W dniu 03 lutego 2017 r. nastąpiła zmiany nazwy Emitenta z Exchange Invest S.A. na „Premium Fund Spółka Akcyjna”.

2016

Zmiana akcjonariatu w 2016 roku zainicjowała zmianę profilu działalności Spółki. Stworzenie od podstaw holdingu strategicznego dedykowanego zbudowaniu silnej grupy kapitałowej w sektorze m.in. zarządzania i obsługi wierzytelności.

Do 30 października 2016 r. model biznesowy Spółki koncentrował się na prowadzeniu sieci salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym papierosami oraz akcesoriami do palenia tytoniu.

22 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o zmianie nazwy spółki na Exchange Invest Spółka Akcyjna oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

2010

W dniu 8 grudnia 2010 r. spółka Smoke Shop S.A zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Był to 76 debiut na rynku NewConnect w 2010 roku oraz 176 debiut od uruchomienia rynku NewConnect.

2005

Spółka została zawiązana dnia 14 stycznia 2005 r. pod firmą Smoke Shop Sp. z o.o. 13 lipca 2010 r. została utworzona Smoke Shop S.A. poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.