OXYGEN 27.08.2020

Oxygen SA z nowym inwestorem branżowym

Notowana na rynku NewConnect Oxygen SA (dawniej Premium Fund SA) wzmacnia swoje struktury inwestorskie o znaną w branży gamingowej spółkę The Knights of Unity.

26 sierpnia 2020 roku Prezes Spółki The Knights of Unity, Piotr Sobolewski, podpisał w imieniu firmy umowę objęcia 14.026.404 akcji serii G Oxygen SA za łączną kwotę w wysokości ponad 3,5 mln zł. Zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Mousetrap Games sp. z o.o.

Objęcie tych akcji jest konsekwencją podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oxygen SA z dnia 25.08.2020 r., uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii G. Akcje te mają zostać zaoferowane udziałowcom Mousetrap Games sp. z o.o. oraz objęte przez nich do 30 września 2020 roku. Kapitał zakładowy Oxygen SA po zarejestrowaniu emisji akcji serii G wynosić będzie 8.623.860,10 zł.

„Objęcie akcji Oxygen SA przez udziałowców Mousetrap Games to realizacja zapowiadanych wcześniej zmian w Spółce. Cieszę się, że mimo sytuacji pandemii działamy konsekwentnie i rozwijamy naszą Grupę Kapitałową. Współpraca z The Knights of Unity przebiega wzorowo i jest to dla naszych spółek potężne wsparcie merytoryczne” – mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen SA.

„W The Knights of Unity mamy doświadczenie w tworzeniu gier na różne platformy, a dzięki współpracy z Oxygen możemy wkroczyć w świat wydawania gier mobilnych. Uważamy, że w game devie warto się wspierać, dlatego chętnie pomagamy na co dzień w rozwoju spółek z grupy Oxygen. Wymiana doświadczenia za doświadczenie to najzdrowszy barter” – mówi Piotr Sobolewski, Prezes The Knights of Unity.

Więcej o współpracy z The Knights of Unity (WIDEO)

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oxygen SA

W czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte zostało kilkanaście istotnych uchwał. Poza podniesieniem kapitału zakładowego uchwalono m.in. nowy statut spółki Oxygen i dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Po odwołaniu ze stanowiska Marcina Bużantowicza oraz złożonej rezygnacji Łukasza Łozińskiego, do składu organu nadzorczego spółki Oxygen SA zostali powołani Jakub Niestrój, Prezes Crowdway sp. z o.o. i Paweł Obara, Prezes Glass Cannon Unplugged sp. z o.o.