AKTUALNOŚCI 21.06.2019

Premium Fund SA podpisała Term Sheet w sprawie przejęcia Mousetrap Games

Premium Fund SA (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen SA), spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała Term Sheet z trzema osobami fizycznymi w sprawie nabycia 100% udziałów działającej w branży gier mobilnych Mousetrap Games sp. z o.o. Spółka sfinalizuje potencjalną transakcję poprzez emisję akcji serii E.

Premium Fund SA podpisała z 3 osobami fizycznymi Porozumienie o Podstawowych Warunkach Transakcji (Term Sheet), zgodnie z którym strony zamierzają przeprowadzić proces sprzedaży na rzecz Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Mousetrap Games), które należą obecnie do tych osób fizycznych. Spółka w ramach realizacji przedmiotu porozumienia zleci niezależnemu biegłemu rewidentowi w terminie do dnia 21.06.2019 r. sporządzenie wyceny Mousetrap Games, a po jej otrzymaniu, w terminie nie później niż do dnia 25.06.2019 r., strony rozpoczną negocjacje w zakresie ustalenia ceny sprzedaży 100% udziałów Mousetrap Games. Zarząd Premium Fund SA uważa, że potencjalna transakcja zakupu tego podmiotu wpłynie pozytywnie na rozwój Spółki.

„Segment gier mobilnych należy do niezwykle dynamicznie rosnących rynków gier komputerowych. Mousetrap Games posiada w swoim portfolio ciekawe i perspektywiczne produkcje, które mogą pozwolić temu podmiotowi na osiągnięcie rynkowego sukcesu. Po otrzymaniu wyceny tej spółki sporządzonej przez niezależnego biegłego rewidenta rozpoczniemy z jej obecnymi udziałowcami negocjacje w zakresie ustalenia ceny sprzedaży. Jesteśmy przekonani, że nabycie Mousetrap Games przełoży się pozytywnie na wyniki finansowe Spółki i na dalszy wzrost jej wartości rynkowej.” – ocenia Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Premium Fund SA.

Po ustaleniu przez strony ceny sprzedaży udziałów w Mousetrap Games i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Premium Fund SA (nie później niż do dnia 15.07.2019 r.), spółka do dnia 10.08.2019 r. zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego porządku obrad zostanie umieszczona Uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, a następnie zaoferuje te akcje do objęcia udziałowcom Mousetrap Games oraz dokona zakupu 100% udziałów w tej spółce. Umowa sprzedaży udziałów w Mousetrap Games ma zostać zawarta nie później niż w terminie do dnia 26.08.2019 r.

Mousetrap Games zajmuje się produkcją gier mobilnych przeznaczonych na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Obecnie studio pracuje nad platformową grą muzyczną Run the Beat, która jest najważniejszą produkcją w całej historii studia.

Premium Fund SA (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen SA) zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2010 roku. W kwietniu 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawili się January Ciszewski oraz Artur Górski, którzy w niedalekiej przeszłości doprowadzili do połączenia spółek Laser-Med SA oraz ONE MORE LEVEL SA.

Więcej informacji o Mousetrap Games – https://mousetrap.games/