AKTUALNOŚCI 14.06.2019

Uruchomienie nowej strony internetowej Spółki

 

W związku z zaplanowaną zmianą nazwy Spółki na Oxygen S.A. uruchomiona została nowa korporacyjna strona internetowa – www.oxygen.com.pl

Adres mailowy do kontaktu z Biurem Zarządu – biuro@oxygen.com.pl

Adres mailowy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich – ir@oxygen.com.pl