WALNE
ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

na dzień 18 grudnia 2023 r. Oxygen Spółka Akcyjna

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 18 grudnia 2023 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wisława Boć Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

na dzień 30 czerwca 2022 r. Oxygen Spółka Akcyjna

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wisława Boć Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na dzień 26 października 2021 r. OXYGEN Spółka Akcyjna

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje na dzień 26 października 2021 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wisława Boć Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na dzień 25 sierpnia 2020 r. OXYGEN Spółka Akcyjna

Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje na dzień 25 sierpnia 2020 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wisława Boć Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu 3/2020 z dn. 18 lutego 2020 r. (w którym opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki), w związku z otrzymaniem żądaniem Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (dalej: „Akcjonariusz”) umieszczenia spraw w porządku obrad, niniejszym przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków) (dalej: „NWZ”), uwzględniające zaproponowany przez Akcjonariusza punkt porządku obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusz żądał o umieszczenie w porządku obrad NWZ następującej sprawy: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Niniejsze Akcjonariusz uzasadnił wprowadzonym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 marca 2020 r., punktem zakładającym podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, które mają zostać zaproponowane udziałowcom Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zamian za posiadane przez nich udziały tej spółki oraz umożliwieniem im wprowadzenia do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.

W związku z żądaniem Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad NWZ wraz z przekazaniem uzasadnienia, Zarząd uzupełnia projekty uchwał o propozycję uchwały dotyczącą niniejszego żądania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na dzień 17 marca 2020 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień 7 listopada 2019 r. PREMIUM FUND Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2019 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.