OXYGEN 07.02.2023

Oxygen SA przechodzi do drugiego etapu strategii na lata 2020-2025

Grupa Kapitałowa Oxygen ogłosiła zakończenie pierwszego etapu realizacji swojej strategii wydając ponad 50 gier mobilnych. W tym roku spółki-córki skupią się na rozwijaniu najbardziej obiecujących tytułów. W pierwszej kolejności będą to: Green Thumb, Sword of Glory i Cards Up!

Dotychczasowe założenia strategii rozwoju Oxygen SA zostały w pełni zrealizowane. Od 2020 roku stopniowo zwiększano liczbę wydawanych tytułów (2020: 15 tytułów, 2021: 17 tytułów, 2022: 20 tytułów). Dane wygenerowane przez te gry, zarówno pod kątem rozgrywki, jak i monetyzacji, były na bieżąco analizowane i poddawane dodatkowym testom w różnych krajach.

W latach 2023-2025 spółka Oxygen przystępuje do wdrażania wyników analiz przeprowadzonych w pierwszym etapie. Dzięki różnorodności wydawanych gier i gatunków, zespół zebrał wystarczająco danych z wielu krajów, aby wytypować trzy tytuły, które mają największą szansę na sukces komercyjny. W pierwszej kolejności zespół skupi się na produkcjach własnych: Green Thumb (symulator pracowni ogrodniczej) i Cards Up! (gra logiczna) , a także na tytule, którego Mousetrap Games jest wydawcą, czyli Sword of Glory (gra RPG).

Jak dobierane są tytuły do rozwijania w spółkach GK Oxygen?

Dział user acquisition Oxygen SA sprawdza retencję każdej wydanej gry (współczynnik LTV) w czasie soft launchu. Jest to wskaźnik powracania gracza do rozgrywki, który bada się po dniu, tygodniu, miesiącu i roku od zainstalowania gry. Kiedy jest niski, zatrzymuje się promocję tytułu i go poprawia. Ważne, aby po pierwszym dniu wróciło przynajmniej 20% graczy, a kiedy jest to więcej niż 30%, zespół może uznać tytuł za bardzo obiecujący i sprawdzić,jak radzi sobie po 7 i 30 dniach od pobrania. Następnie testowane są rozwiązania, które pozwalają utrzymać uwagę jak największej liczby graczy w kolejnych dniach.

 

– Przyjęta przez nas strategia w pierwszych trzech latach zaowocowała dobrą znajomością potrzeb graczy mobilnych i umiejętnością przewidywania preferencji przy tworzeniu kolejnych gier. Teraz dopracowujemy najlepsze tytuły i możemy przewidywać, że inwestycja w ich marketing wkrótce się zwróci i będziemy mogli z tych środków finansować kolejne produkcje – mówi Edward Mężyk, CEO GK Oxygen. – Część zespołu rozpracowuje także najlepsze mechaniki gier dla świata Web 3.0, który uważamy za bardzo przyszłościowy. Wierzę, że Oxygen znacząco przyczyni się do popularyzacji wykorzystywania Web 3.0 przez graczy mobilnych, aby mogli zatrzymywać zdobyte w Web 2.0 osiągnięcia.

 

W 2024 roku będzie kontynuowana strategia z tego roku i z dotychczas wypracowanej bazy tytułów dobrane zostaną następne potencjalne produkcje do global launchu. W 2025 roku spółka Oxygen planuje wydać przynajmniej jeden duży tytuł mobilny i zrobić soft launch kolejnych projektów z wykorzystaniem NFT.

 

Realizacja strategii Oxygen

 

English version of the press release

O GRUPIE KAPITAŁOWEJ OXYGEN

Oxygen SA to polska spółka działająca w sektorze gamingowym, do której należą zarówno wrocławska spółka Mousetrap Games, HyperCat i Block Dog. Spółka notowana jest na giełdzie NewConnect (Ticker: OXY). Grupa kapitałowa Oxygen skupia się na produkcji i działalności wydawniczej na rynku gier mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem gier z kategorii hyper casual, casual i mid-core, działa także w obszarze gier mobilnych z wykorzystaniem technologii web3.

Wśród partnerów Oxygen SA są także znaczący wydawcy gier mobilnych, którzy wspierają GK w promocji niektórych tytułów. Dotychczas były to takie firmy jak m.in. Voodoo, Ubisoft, Deadalic.